TORQFANS
toggle navigation

Applications Anywhere

Các ứng dụng ở bất cứ nơi nào Từ các nhà máy lớn đến các khu vực thương mại và các địa điểm nổi tiếng văn hóa, đều có một quạt TORQ sẵn sàng để làm mát mọi người. Và đó là điều chúng tôi làm, chúng tôi cải thiện cuộc sống của mọi người bằng cách mang lại sự thoải mái cho họ.