TORQFANS
toggle navigation

เกี่ยวกับเรา การเดินทางของเรา 
ในการสร้างพัดลม HVLS ที่ดีขึ้น

พัดลม TORQ Fans - เกี่ยวกับเรา - ประวัติบริษัท
พัดลม HVLS ที่เหมาะสม

การสร้างพัดลม HVLS ในอนาคต


หลังจากกว่า 5 ปีของการทำตลาดพัดลม HVLS ในเอเชีย เรายังไม่พอใจกับมาตรฐานคุณภาพของพัดลม HVLS ที่มีจำหน่ายอยู่ หรือเพียงเพราะเรายังไม่พบพัดลมที่เหมาะสมตามที่เราต้องการ ดังนั้นเราจึงเกิดแนวคิดในการผลิตพัดลม HVLS ตามที่เราต้องการมาโดยตลอด เราทุ่มเทเวลาและความพยายามอย่างไม่ลดละในการผสมผสานเทคโนโลยีและเทคนิคการผลิตใหม่ๆ เข้ากับการสร้างพัดลม TORQ

พัดลม HVLS ที่เหมาะสม

 

เมื่อคุุณเลือกใช้พัดลมยักษ์ TORQ นั้นคือคุุณได้เลือกใช้ตัวช่วยในการแปรเปลี่ยนสภาพอากาศในพื้นที่ให้เย็นลง ไม่เพียงแค่ นั้นพัดลมของเราได้รับการพัฒนาทางวิศวกรรมให้เป็นพัดลมยักษ์ที่มีขนาดกะทัดรัด แต่มีพละกำลังสููงที่สุุด ทุุกครั้งที่คุุณ เลือกใช้ TORQ คุุณได้เลือกใช้เครื่องมือที่กินค่าพลังงานน้อยช่วยประหยัดค่าไฟไปได้เยอะ

ด้วยวัสดุุเกรดเดียวกันกับชิ้นส่วนอากาศยานพัดลมของเราจึง สามารถส่งมอบความปลอดภัยและความสะดวกสบายที่ใช้งานได้จริง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างแรงบันดาลใจในตัวคุุณ รวมไปถึงคนรอบข้าง ให้ก้าวต่อไปได้ไกลยิ่งกว่า

เพรียวบาง แต่พละกำลัง เหลือล้น


ตลอดหลายปีที่ผ่านมา แนวคิดในการผลิตและออกแบบพัดลมยักษ์นั้นเต็มไปด้วยพัดลมยักษ์ที่มีขนาดเทอะทะ มีรููปทรงที่ดูู ไม่เป็นมิตร แต่ไม่ใช่สำหรับเรา เป้าหมายของเรา คือ การผลิตพัดลมยักษ์ให้มีน้้ำหนักที่เบากว่า ปราดเปรียวกว่า ใช้พลังงานน้อยกว่า แต่มีกำลังมากกว่า มีความทนทานสููง ดังนั้นเราจึง ได้ออกแบบพัดลมให้มีรููปร่างที่่เพรียวบาง แต่่ใช้วัสดุุที่แข็งแรง ทนทานอีกทั้งเรายังได้พัฒนามอเตอร์ให้มีขนาดเล็กลง แต่สามารถ สร้างแรงบิดได้สููงกว่าถึงสองเท่า

เมื่อเทียบกับมอเตอร์ที่มีน้้ำหนัก และขนาดที่ใหญ่กว่า ทำให้พัดลมยักษ์ TORQ ของเรา สามารถ สร้างปริมาณลมต่อพลังงาน1 วัตต์ได้สููงที่สุุดในโลก

นวัตกรรมการแก้ไขปัญหาการไหลของอากาศ

 

TORQ Fans ตั้งอยู่ในใจกลางของประเทศไทย เป็นผู้ผลิตพัดลมแบบความเร็วต่ำ (HVLS) ในปริมาณมาก ทีมวิศวกรที่ทุ่มเทของเรา ใช้เทคโนโลยีของอเมริกา เพื่อออกแบบพัดลมแต่ละตัวด้วยความแม่นยำและเชี่ยวชาญ

ด้วยการรวมเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ากับผลิตของประเทศไทย เราจึงนำเสนอโซลูชันการไหลเวียนของอากาศที่เป็นนวัตกรรม ที่มีประสิทธิภาพสูง และคุ้มค่าแก่ตลาดทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง เข้าร่วมกับเราเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนและสะดวกสบายของพัดลมแต่ละตัว

การยอมรับจากแบรนด์ชั้นนำ

 

จากประสบการณ์อันยาวนานหลายปีของ TORQ เราได้ช่วยเหลือธุุรกิจต่างๆ นับพันปรับปรุุงสภาพการ ทำงานและเก็บเกี่ยวผลตอบแทน เมื่อคุุณเลือกใช้ TORQ คุุณไม่เพียงแค่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้นำในวงการนั้นๆ คุุณยังได้เดิมพันกับทีมงานที่มีประสบการณ์ช่วยเหลือบริษัทชั้นนำต่างๆ ของโลก

ออกแบบและผลิตภายในประเทศ

พัดลม TORQ ทุกรุ่นได้รับการออกแบบในสหรัฐอเมริกาและผลิตด้วยความใส่ใจในโรงงานของเราที่ประเทศไทยด้วยการผสมผสานความเทคโนโลยีของอเมริกา และความสามารถในการผลิตของชาติเอเชีย เราได้สร้างพัดลม HVLS ที่มีมาตรฐานสูงเป็นรุ่นต่อไป